ENGLISH | 简体中文
产品中心
 
产品搜索分类
茂钿产品型号
参数
工具
封装信息
产品选择指南
MOSFET 产品目录
IGBT 产品目录
EZBuck 设计工具
新品发布 查看更多
·MT8375N5>>
·MT3217N5>>
·MT82P70N5>>
 
 
MOSFET
Complementary  |   Dual-channel  |   N-Channel  |   P-Channel  |   ESD-MOSFET  |  
Package
Vds(max)
V
Vgs(max)
V
Id
A
Rdson(typ)
10V
Rdson(typ)
4.5V
Rdson(typ)
2.5V
Rdson(typ)
1.8V
Pdz(max)
Part Number
Package
Configuration
Vds
V
Vgs
V
Vth (v)
typ
Id
A
Rds (on) mΩ
10V 4.5V 2.5V 1.8V
mΩ mΩ mΩ mΩ
Qg
(nC)
Pd
25°C
W
pdf
MT03022P
TO-220
Single-N
30
±20
1.2
240
2.0 2.4 -- --
78
125
MT0620D
TO-252-2L
Single-N
60
±20
1.5
60
12 15 -- --
15
30
MT0625S
TO-252-2L
Single-N
60
±20
1.3
35
23 30 -- --
15
30
MT0630S
TO-252-2L
Single-N
60
±20
1.2
25
25 35 -- --
15
30
MT0635S
TO-252-2L
Single-N
60
±20
1.6
35
28 32 -- --
15
30
MT1003
TO-252-2L
single-N
25
±12
1.6
60
7.5 -- -- --
29
36
MT100N06
TO-92
single-N
100
±20
2
3
100 120 -- --
5
1.25
MT10N15E
TO-252-2L
single-N
150
±10
1.1
2
-- 800 -- --
6.6
9.5
MT1108N5
DFN5X6-8L
Single-N
100
±20
2
80
8.5 -- -- --
48
85
MT11G07N5
DFN5X6-8L
Single-N
100
±20
2
80
7.5 9.6 -- --
--
50
MT1303
TO-252-2L
single-N
30
±20
1.4
80
5 7.6 -- --
34
50
MT15N10
TO-252-2L
Single-N
100
±25
1.7
8
100 -- -- --
12
30
MT1803
TO-252-2L
single-N
30
±12
1.6
85
3.2 3.8 -- --
37
100
MT19N10
TO-252-2L
single-N
100
±20
2
15.6
90 -- -- --
12
50
MT19N15
TO-252-2L
Single-N
150
±20
2.0
5
240 -- -- --
8
35
MT19N20
TO-252-2L
Single-N
200
±20
2.0
5
480 -- -- --
12
35
MT20025S
TO-252-2L
Single-N
20
±12
0.7
90
-- 2.5 3.8 --
9.2
50
MT2005S
TO-252-2L
Single-N
20
±12
0.8
80
-- 3.8 6.0 --
9.2
50
MT2030
TO-251
single-N
30
±20
1.8
20
17.5 24.5 -- --
16
25
MT2300
SOT-23
single-N
20
±12
0.8
4.2
18 21 -- --
9.2
1.25
 
共计126条记录1/7页 1 2 3 4 > >>   

新闻动态
关于我们       新闻动态       产品中心       人才招聘       联系我们
Copyright © 2015 茂钿科技 保留所有权利。 粤ICP备14011489号-1