ENGLISH | 简体中文
产品中心
 
产品搜索分类
茂钿产品型号
参数
工具
封装信息
产品选择指南
MOSFET 产品目录
IGBT 产品目录
EZBuck 设计工具
新品发布 查看更多
·MT8375N5>>
·MT3217N5>>
·MT82P70N5>>
 
 
MOSFET
Complementary  |   Dual-channel  |   N-Channel  |   P-Channel  |   ESD-MOSFET  |  
Package
Vds(max)
V
Vgs(max)
V
Id
A
Rdson(typ)
10V
Rdson(typ)
4.5V
Rdson(typ)
2.5V
Rdson(typ)
1.8V
Pdz(max)
Part Number
Package
Configuration
Vds
V
Vgs
V
Vth (v)
typ
Id
A
Rds (on) mΩ
10V 4.5V 2.5V 1.8V
mΩ mΩ mΩ mΩ
Qg
(nC)
Pd
25°C
W
pdf
MT4805
SO-8
Dual-P
-30
±20
-1.8
-8
22 32 -- --
30.9
2
MT4832
SO-8
Dual-N
30
±15
1.5
10
10 12 -- --
27.2
2
MT4902
SOT-23-6
Dual-P
-20
±10
-0.7
-2.6
-- 88 120 --
3.2
1.0
MT4914
SO-8
Dual-N
30
±20
1.9
8.5
18 25 -- --
5.8
2
MT4936
SO-8
Dual-N
30
±20
1.1
6.6
32 43 -- --
6
2.5
MT4946
SO-8
Dual-N
60
±20
1.5
5
38 42 -- --
9.2
2
MT4953
SO-8
Dual-P
-30
±20
-1.5
-5.3
46 78 -- --
11.7
2.5
MT4953A
SO-8
Dual-P
-20
±12
-1.1
-5
60 75 -- --
14
1.8
MT4953A1
SO-8
Dual-p
-20
±12
-0.7
-4.5
80 95 -- --
14
1.8
MT4966
SO-8
Dual-N
100
±20
2
4.7
102 106 -- --
3
31
MT4983
SO-8
Daul-P
-30
±20
-1.5
-7
20 30 -- --
15
2.5
MT8205
SOT-23-6
Dual-N
20
±12
0.8
4
-- 21 25 --
9.2
1.25
MT8205A
TSSOP-8
Dual-N
20
±12
0.7
6
-- 20 28 --
9.2
2.5
MT8205A1
TSSOP-8
Dual-N
20
±12
0.7
6
-- 20 24 --
9.2
2.5
MT8233N3
DFN2X3-6L
Dual-N
20
±12
0.7
10
-- 8.3 10.7 --
15
1.56
MT8270
TSSOP-8
Dual-N
20
±10
0.7
10
-- 8.3 10.7 --
15
1.8
MT82P01N3
DFN3X3-8L
Dual-P
-20
±12
-0.7
-3.5
-- 75 120 --
12
1.1
MT83P03N3
DFN3X3-8L
Dual-P
-30
±20
-1.5
-3.5
60 95 -- --
11.2
1.5
MT8810E
TSSOP-8
Dual-N
20
±12
0.6
7.5
-- 18 22 --
15
1.5
MT9926
SO-8
Dual-N
20
±12
0.8
6
-- 22 35 --
9.2
2.5
 
共计20条记录1/1页 1   

新闻动态
关于我们       新闻动态       产品中心       人才招聘       联系我们
Copyright © 2015 茂钿科技 保留所有权利。 粤ICP备14011489号-1