ENGLISH | 简体中文
产品中心
 
产品搜索分类
茂钿产品型号
参数
工具
封装信息
产品选择指南
MOSFET 产品目录
IGBT 产品目录
EZBuck 设计工具
新品发布 查看更多
·MT8375N5>>
·MT3217N5>>
·MT82P70N5>>
 
 
MOSFET
Complementary  |   Dual-channel  |   N-Channel  |   P-Channel  |   ESD-MOSFET  |  
Package
Vds(max)
V
Vgs(max)
V
Id
A
Rdson(typ)
10V
Rdson(typ)
4.5V
Rdson(typ)
2.5V
Rdson(typ)
1.8V
Pdz(max)
Part Number
Package
Configuration
Vds
V
Vgs
V
Vth (v)
typ
Id
A
Rds (on) mΩ
10V 4.5V 2.5V 1.8V
mΩ mΩ mΩ mΩ
Qg
(nC)
Pd
25°C
W
pdf
MT19N10E
TO-252-2L
single-N
100
±20
2
15.6
75 -- -- --
12
50
MT3455
SOT-23
single-N
150
±10
1.1
2
-- 800 -- --
15
1.25
MT3814
SOT-23-6
Dual-N
20
±12
0.8
8
-- 13 17 --
16
1.25
MT4409
SO-8
single-P
-30
±25
-1.9
-13
12 16 -- --
68
2.5
MT4638R
CSP
Dual-N
20
±12
1
6
-- 38 48 64
7.9
1.6
MT6968
TSSOP-8
Dual-N
20
±12
1
6.5
-- 18 23 --
12
1.5
MT8211N3
DFN2X3-6L
Dual-N
20
±12
0.6
8
-- 14 17 25
10.2
1.56
MT8350
DFN3X3-8L
Single-N
30
±12
0.85
50
1.45 1.66 2.35 --
77.5
83.3
MT8810
TSSOP-8
Dual-N
20
±12
0.8
7.1
-- 15 17 --
11.5
1.6
 
共计9条记录1/1页 1   

新闻动态
关于我们       新闻动态       产品中心       人才招聘       联系我们
Copyright © 2015 茂钿科技 保留所有权利。 粤ICP备14011489号-1