ENGLISH | 简体中文
产品中心
 
产品搜索分类
茂钿产品型号
参数
工具
封装信息
产品选择指南
MOSFET 产品目录
IGBT 产品目录
EZBuck 设计工具
新品发布 查看更多
·MT8375N5>>
·MT3217N5>>
·MT82P70N5>>
 
 
MOSFET
Complementary  |   Dual-channel  |   N-Channel  |   P-Channel  |   ESD-MOSFET  |  
Package
Vds(max)
V
Vgs(max)
V
Id
A
Rdson(typ)
10V
Rdson(typ)
4.5V
Rdson(typ)
2.5V
Rdson(typ)
1.8V
Pdz(max)
Part Number
Package
Configuration
Vds
V
Vgs
V
Vth (v)
typ
Id
A
Rds (on) mΩ
10V 4.5V 2.5V 1.8V
mΩ mΩ mΩ mΩ
Qg
(nC)
Pd
25°C
W
pdf
MT02P05N3
DFN3X3-8L
Single-P
-20
±12
-0.4
-40
-- 5.8 7.5 --
11.6
2.6
MT100P50B
Single-P
-100
±20
-1.8
-60
39 41 -- --
147
167
MT100P50S
TO-252-2L
Single-P
-100
±20
-2.5
-30
46 48 -- --
76
101
MT100P90S
TO-252-2L
Single-P
-100
±20
-2.5
-20
86 90 -- --
72
81
MT10P240D
TO-252-2L
Single-P
-100
±20
-1.7
-10
243 257 -- --
18
48
MT10P25P
TO-220
Single-P
-100
±20
-1.6
-55
25 28 -- --
13.5
150
MT1911P
TO-252-2L
single-P
-100
±20
-3
-9.4
280 -- -- --
21
50
MT20P035A
SOT-23
single-P
-20
±12
-0.8
-5
-- 34.3 44.4 --
9.1
1.1
MT2301
SOT-23
single-P
-20
±12
-1.1
-3.3
-- 80 100 --
3.6
0.5
MT2301A
SOT-23-3L
single-P
-20
±12
-0.65
-2.0
-- 88 120 --
3.8
0.4
MT2305
SOT-23
single-P
-20
±12
-0.8
-4.6
-- 85 105 --
6
1.25
MT2307
SOT-23
single-P
-20
±12
-0.8
-4.6
-- 70 95 --
6
1.25
MT2315
SOT-23
Single-P
-15
±12
0.6
-4.5
-- 45 70 100
6
1.25
MT3007N3
DFN3X3-8L
Single-P
-30
±20
-1
-12
11 13 -- --
42
3.0
MT3010P
TO-220
single-P
-30
±20
-1.5
-90
7 10 -- --
60
200
MT3401
SOT-23
single-P
-30
±20
-1.8
-5.6
45 65 -- --
9.8
1.5
MT3401A
SOT-23
single-P
-30
±12
-1
-4.2
45 55 75 --
11.5
1.25
MT3405
SOT-23
single-P
-30
±20
-2
-2.6
-- 130 150 --
5.8
1.25
MT3407
SOT-23
single-P
-30
±20
-1.5
-4.1
53 80 -- --
11.6
1.25
MT3415
SOT-23
Single-P
-20
±8
-0.7
-4.9
-- 26 34 --
7.3
1.1
 
共计46条记录1/3页 1 2 3 > >>   

新闻动态
关于我们       新闻动态       产品中心       人才招聘       联系我们
Copyright © 2015 茂钿科技 保留所有权利。 粤ICP备14011489号-1