ENGLISH | 简体中文
产品中心
 
产品搜索分类
茂钿产品型号
参数
工具
封装信息
产品选择指南
MOSFET 产品目录
IGBT 产品目录
EZBuck 设计工具
新品发布 查看更多
·MT8375N5>>
·MT3217N5>>
·MT82P70N5>>
 
 
MOSFET
Complementary  |   Dual-channel  |   N-Channel  |   P-Channel  |   ESD-MOSFET  |  
Package
Vds(max)
V
Vgs(max)
V
Id
A
Rdson(typ)
10V
Rdson(typ)
4.5V
Rdson(typ)
2.5V
Rdson(typ)
1.8V
Pdz(max)
Part Number
Package
Configuration
Vds
V
Vgs
V
Vth (v)
typ
Id
A
Rds (on) mΩ
10V 4.5V 2.5V 1.8V
mΩ mΩ mΩ mΩ
Qg
(nC)
Pd
25°C
W
pdf
MT02P05N3
DFN3X3-8L
Single-P
-20
±12
-0.4
-40
-- 5.8 7.5 --
11.6
2.6
MT03022P
TO-220
Single-N
30
±20
1.2
240
2.0 2.4 -- --
78
125
MT04G22N5
DFN5X6-8L
Single-N
40
±20
1.8
140
2.2 3.5 -- --
--
110
MT0620D
TO-252-2L
Single-N
60
±20
1.5
60
12 15 -- --
15
30
MT0625S
TO-252-2L
Single-N
60
±20
1.3
35
23 30 -- --
15
30
MT0630S
TO-252-2L
Single-N
60
±20
1.2
25
25 35 -- --
15
30
MT0635S
TO-252-2L
Single-N
60
±20
1.6
35
28 32 -- --
15
30
MT1003
TO-252-2L
single-N
25
±12
1.6
60
7.5 -- -- --
29
36
MT100N06
TO-92
single-N
100
±20
2
3
100 120 -- --
5
1.25
MT100P50B
Single-P
-100
±20
-1.8
-60
39 41 -- --
147
167
MT100P50S
TO-252-2L
Single-P
-100
±20
-2.5
-30
46 48 -- --
76
101
MT100P90S
TO-252-2L
Single-P
-100
±20
-2.5
-20
86 90 -- --
72
81
MT10G020T
TOLL
Single-N
100
±20
2.8
300
1.7 -- -- --
--
330
MT10G10
SO-8
Single-N
100V
±20V
2V
15A
10
48
2.8
MT10N15E
TO-252-2L
single-N
150
±10
1.1
2
-- 800 -- --
6.6
9.5
MT10P240D
TO-252-2L
Single-P
-100
±20
-1.7
-10
243 257 -- --
18
48
MT10P25P
TO-220
Single-P
-100
±20
-1.6
-55
25 28 -- --
13.5
150
MT1108N5
DFN5X6-8L
Single-N
100
±20
2
80
8.5 -- -- --
48
85
MT1139N5
DFN5X6-8L
Single-N
100
±20
3.0
110
3.6 -- -- --
48
80
MT11G035B
TO-263-2L
Single-N
100
±20
2.0
160
4.8 5.3
 
共计265条记录1/14页 1 2 3 4 > >>   

新闻动态
关于我们       新闻动态       产品中心       人才招聘       联系我们
Copyright © 2015 茂钿科技 保留所有权利。 粤ICP备14011489号-1