ENGLISH | 简体中文
产品中心
 
产品搜索分类
茂钿产品型号
参数
工具
封装信息
产品选择指南
MOSFET 产品目录
IGBT 产品目录
EZBuck 设计工具
新品发布 查看更多
·MT8375N5>>
·MT4002N>>
·MT3217N5>>
 
 
MOSFET
Complementary  |   Dual-channel  |   N-Channel  |   P-Channel  |   ESD-MOSFET  |  
Package
Vds(max)
V
Vgs(max)
V
Id
A
Rdson(typ)
10V
Rdson(typ)
4.5V
Rdson(typ)
2.5V
Rdson(typ)
1.8V
Pdz(max)
Part Number
Package
Configuration
Vds
V
Vgs
V
Vth (v)
typ
Id
A
Rds (on) mΩ
10V 4.5V 2.5V 1.8V
mΩ mΩ mΩ mΩ
Qg
(nC)
Pd
25°C
W
pdf
MT1003
TO-252-2L
single-N
25
±12
1.6
60
7.5 -- -- --
29
36
MT100N06
TO-92
single-N
100
±20
2
3
100 120 -- --
5
1.25
MT10N15E
TO-252-2L
single-N
150
±10
1.1
2
-- 800 -- --
6.6
9.5
MT1303
TO-252-2L
single-N
30
±20
1.4
80
5 7.6 -- --
34
50
MT1510S5
TO-252-4L
single-N
single-P
100
-100
±20
±20
2
-2
6
-5
150
190
170
215
--
--
--
--
9.5
20.9
45
MT15N10
TO-252-2L
Single-N
100
±25
1.7
8
100 -- -- --
12
30
MT1803
TO-252-2L
single-N
30
±12
1.6
85
3.2 3.8 -- --
37
100
MT1911P
TO-252-2L
single-P
-100
±20
-3
-9.4
150 -- -- --
21
50
MT19N10
TO-252-2L
single-N
100
±20
2
15.6
90 -- -- --
12
50
MT19N10E
TO-252-2L
single-N
100
±20
2
15.6
75 -- -- --
12
50
MT19N15
TO-252-2L/D-PAK
Single-N
150
±20
2.0
5
240 -- -- --
8
35
MT19N20
TO-252-2L/D-PAK
Single-N
200
±20
2.0
5
480 -- -- --
12
35
MT2030
TO-251
single-N
30
±20
1.8
20
17.5 24.5 -- --
16
25
MT2300
SOT-23
single-N
20
±12
0.8
4.2
18 21 -- --
9.2
1.25
MT2301
SOT-23-3L
single-P
-20
±12
-1.1
-3.3
-- 72 96 --
3.6
0.5
MT2301A
SOT-23-3L
single-P
-20
±12
-0.65
-2.0
-- 88 120 --
3.8
0.4
MT2302
SOT-23
single-N
20
±12
0.8
3.6
-- 36 45 --
6
1.25
MT2305
SOT-23-3L
single-P
-20
±12
-0.8
-4.6
-- 85 105 --
6
1.25
MT2306
SOT-23
single-N
20
±12
0.8
4
-- 46 65 --
9.2
1.25
MT2307
SOT-23
single-P
-20
±12
-0.8
-4.6
-- 70 95 --
6
1.25
 
共计181条记录1/10页 1 2 3 4 > >>   

新闻动态
关于我们       新闻动态       产品中心       人才招聘       联系我们
Copyright © 2015 茂钿科技 保留所有权利。 粤ICP备14011489号-1