ENGLISH | 简体中文
产品中心
 
产品搜索分类
茂钿产品型号
参数
工具
封装信息
产品选择指南
MOSFET 产品目录
IGBT 产品目录
EZBuck 设计工具
新品发布 查看更多
·MT8375N5>>
·MT3217N5>>
·MT82P70N5>>
 
 
MOSFET
Complementary  |   Dual-channel  |   N-Channel  |   P-Channel  |   ESD-MOSFET  |  
Package
Vds(max)
V
Vgs(max)
V
Id
A
Rdson(typ)
10V
Rdson(typ)
4.5V
Rdson(typ)
2.5V
Rdson(typ)
1.8V
Pdz(max)
Part Number
Package
Configuration
Vds
V
Vgs
V
Vth (v)
typ
Id
A
Rds (on) mΩ
10V 4.5V 2.5V 1.8V
mΩ mΩ mΩ mΩ
Qg
(nC)
Pd
25°C
W
pdf
MT1510S5
TO-252-4L
single-N
single-P
100
-100
±20
±20
2
-2
6
-5
150
190
170
215
--
--
--
--
9.5
20.9
45
MT2803S5
TO-252-4L
single-N
single-P
30
-30
±20
±20
1.6
-1.45
10
-8
23
50
38
74
--
--
--
--
15.5
19
31
MT2833S5
TO-252-4L
single-N
single-P
30
-30
±20
±20
1.6
-1.6
15
-12
23
37
32
53
--
--
--
--
19
24
35
MT3906S5
TO-252-4L
single-N
single-P
60
-60
±20
±20
2
-2
8
-6
36
65
42
75
--
--
--
--
15.5
18
25
MT4100
SO-8
single-N
single-P
100
-100
±20
±20
1.6
-3
5
-4
95
185
--
--
--
--
--
--
12
21
2.5
MT4239
SO-8
Single-N
Single-P
40
-40
±20
±20
1.7
-1.5
5.5
5
22
40
28
48
--
--
--
--
14
35
12.5
10
MT4550
SOT-23-6
single-N
single-P
40
-40
±20
±20
1.7
-1.8
3
-2.8
31
69
44
98
--
--
--
--
12
10
1.2
MT4600
SO-8
single-N
single-P
30
-30
±12
±12
1
-1
5
-4.6
22
53
25
60
35
80
--
--
9
15
2.5
MT4605
SO-8
single-N
single-P
20
-20
±12
±12
0.7
-0.7
5.6
-4.5
--
--
19
75
23
110
--
--
12
10
2.3
MT4606
SO-8
single-N
single-P
30
-30
±20
±20
1.6
-1.7
5
-5
24
50
35
75
--
--
--
--
16
14
2
MT4607
SO-8
single-N
single-P
30
-30
±20
±20
1.6
-1.5
5
-5
20
30
28
48
--
--
--
--
9
15
2.5
MT4612
SO-8
single-N
single-P
20
-15
±12
±12
0.7
-0.65
6
-4.5
--
--
20
25
25
32
--
--
12
10
2.3
MT4613
SO-8
single-N
single-P
20
-15
±10
±12
0.7
-0.7
5
-4.5
--
--
17
28
20
38
--
--
11.4
14.5
2.0
MT4622
SO-8
single-N
single-P
20
-20
±12
±12
0.7
-0.6
5.6
-5
--
--
20
57
26
77
--
--
12
10
2.3
MT4623
SO-8
single-N
single-P
20
-15
±10
±12
0.7
-0.65
5
-6
--
--
17
21
20
28
--
--
11.4
11.5
2.0
MT4624
SO-8
single-N
single-p
20
-20
±12
±12
0.7
-0.7
5.6
-5.0
17
27
20
35
26
50
--
--
12
10
2.3
MT4633
SO-8
single-N
single-P
30
-30
±20
±20
1.9
-1.7
8
-7
20
30
23
32
--
--
--
--
9
15
3.5
MT4976
SO-8
single-N
single-P
60
-60
±20
±20
2
-2
4.5
-3.5
40
70
45
81
--
--
--
--
15.5
18
2.3
MT6339N3
DFN3X3-8L
Single-N
Single-P
60
-60
±20
±20
1.4
-1.3
8
-8
35
64
40
75
--
--
--
--
14
35
10
8
MT6339N5
DFN5X6-8L
Single-N
Single-P
60
-60
±20
±20
1.4
-1.3
10
-10
35
64
40
75
--
--
--
--
14
35
12.5
10
 
共计27条记录1/2页 1 2 > >>   

新闻动态
关于我们       新闻动态       产品中心       人才招聘       联系我们
Copyright © 2015 茂钿科技 保留所有权利。 粤ICP备14011489号-1